Συλλογή με αστεία ατυχήματα που καταλήγουν με το κεφάλι στο έδαφος

Η βαρύτητα φταίει για όλα.