Τρακτέρ και βαρέα οχήματα οδηγούν σε μεγάλα προβλήματα

Μεγάλα καράβια μεγάλες φορτούνες.