Τρέξιμο με πλήρη περιστροφή 360 μοιρών

Φυγόκεντρος δύναμη εν δράση..