Πως μπορείτε να μάθετε τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης στον υπολογιστή

Aσκήσεις με τις οποίες θα εξασκήσετε τα δάκτυλά σας, έτσι ώστε να μπορέσετε σίγα σιγά να πληκτρολογήσετε πιο γρήγορα