Υποναύαρχος Φουντουλάκης: Γερμανοί ήθελαν να με λαδώσουν για τα υποβρύχια

Όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Φουντουλάκης οι Γερμανοί κάποιες φορές τον φώναζαν "στόκο". Προφανώς όποιος τελικά δεν "λαδώνεται" θεωρείται από τους Γερμανούς ως βλάκας..