Πως το χρήμα αλλάζει τελείως τους ανθρώπους

Πως αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους όταν γνωρίζουμε πως έχουν χρήματα και πως όταν δεν έχουν.