Υπάλληλος πιτσαρίας καταγράφηκε την ώρα που έκανε την ανάγκη του σε νεροχύτη της κουζίνας

Η κάμερα της πισταρίας κατέγραψε τον υπάλληλο την ώρα που ουρούσε στον νεροχύτη της κουζίνας.