Πόσο γρήγορα ανοίγουν οι αερόσακοι σε αργή κίνηση

Σε αργή κίνηση πόσο γρήγορα φουσκώνουν οι αερόσακοι στα 2500fps.