Συναρπαστικοί αγώνες ταχύτητας στην ταινία Need for Speed

Η νέα ταινία Need for Speed έχει ως κύριο θέμα της παράνομους αγώνες αυτοκινήτων στους επαρχιακούς δρόμους των ΗΠΑ.