Αγελάδα με δίπλωμα στο καράτε

Ο κόκορας πάντως προειδοποίησε.