Η απόλυτη κατεδάφιση χωρίς τη χρήση εκρηκτικών

Ο ορισμός της προσεκτικής κατεδάφισης..