Άριστος αναβάτης μοτοσυκλέτας ή απλά πολύ τυχερός

Πολλοί ακριβείς ελιγμοί σε ελάχιστο χρόνο που, δεν μπορείς να τους θεωρήσεις όλους απλά τυχερούς.