Να γιατί πρέπει να προσέχεις που παρκάρεις

Και αυτό είναι μια προειδοποίηση.