Οι δέκα πιο πιθανές αιτίες που μπορεί να εξαλείψουν τη ζώη από την γη

Εξετάζουμε τις δέκα πιο πιθανές αιτίες μαζικής εξαφάνισης ανθρώπων και ζώων από τη γη.