Δοκιμή στο νέο αδιάβροχο πληκτρολόγιο της Lenovo

Δοκιμή που ωθεί στα όρια το νέο αδιάβροχο πληκτρολόγιο της Lenovo.