Η δυσάρεστη έκπληξη που πήρε μόλις άνοιξε το Laptop για να το φτιάξει

Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του.