Κάποιες φορές μια καλή φωτογραφία έχει το τίμημα της

Μια καλή φωτογραφία δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση.