Πως να μετατρέψετε ένα απλό γάντι σε γάντι αφής με nanotips

Το Nanotips μετατρέπει κάθε ζευγάρι γάντια σε γάντια αφής.