Γυναίκα τιμωρεί με το δικό της τρόπο τους παραβάτες του ΚΟΚ

Γυναίκα προσπαθεί με το δικό της τρόπο να επιβάλει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.