Εντυπωσιακή κατάρρευση του πυθμένα ενός κρατήρα

Στο βίντεο καταγράφεται η κατάρρευση του κρατήρα Pu'u 'O.