-->

Σχεδιάζοντας ένα κατεστραμένο κουτάκι coca-cola

Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται αρκετά ρεαλιστικό.