Πόσα megapixels διαθέτει ο αισθητήρας του ανθρώπινου ματιού

Kαμία κάμερα δεν μπορεί να απεικονήσει την εικόνα όπως την βλέπει στην πραγματικότητα το ανθρώπινο μάτι.