Μεθυσμένο ζευγάρι προκαλεί ταύρο να επιτεθεί

Ίσως να έψαχναν έναν γρήγορο τρόπο να "ξεσουρώσουν"