Τι μπορείς να κάνεις για να περάσει η ώρα ενώ έχεις κολλήσει στην κίνηση

Μπορείς να διασκεδάσεις παίζοντας πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί.