Ένα περιστέρι που του αρέσει να κινείται στην εθνική οδό

Αλλάζει και λωρίδες κανονικά.