Αποτυχημένη προσπάθεια κοπέλας να περάσει πάνω από παγωμένη λίμνη

Προσπάθησε να περάσει, αλλά έπεσε μέσα στα παγωμένα νερά.