Πως αντιδρά ψάρι για να προστατεύσει τον εαυτό του από εχθρούς

Τα pufferfish γεμίζουν το στομάχι τους με αέρα ή νερό, όταν νιώσουν ότι απειλούνται από κάποιον.