Η πιο γρήγορη σούζα που έχει γίνει πάνω στον πάγο

Έκανε σούζα ενώ έτρεχε με 175 χλμ. πάνω σε μια κρυσταλλωμένη λίμνη.