Στρατιώτης στη Κορέα σε άσκηση ρίψης χειρομβοβίδας

Εκπαιδευτής και στρατιώτης με φτερά στα πόδια..