Υγρό που βράζει και παγώνει την ίδια στιγμή

Η μεταβολή της πίεσης στο εσωτερικό του δοχείου, φαίνεται πως προκαλεί αυτό το παράξενο φαινόμενο.