Το άλογο που του αρέσει να κυλιέται στο χιόνι

Το άλογο απολαμβάνει το παιχνίδι του στο χιόνι.