Πως κουρεύουν τα άλογα στην Αίγυπτο

Κουρεύοντας ένα άλογο με το χέρι.