Ανεπιτυχής ληστεία αυτοκινήτου

Σαν ποντιακό ανέκδοτο..