-->

Η Δημιουργία και Εξέλιξη της Γης σε 4δις χρόνια

Δημιουργία και εξέλιξη της Γης, δομή, μετατόπιση των ηπείρων, εσωτερική θερμότητα