Ο εορτασμός απόφοιτου που πήγε τελείως στραβά

Σίγουρα θα του μείνει αξέχαστη η ημέρα της αποφοίτησης.