-->

Αυτό είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο

Η δουλειά της μητέρας είναι η δυσκολότερη στον κόσμο.