-->

ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Με το ντοκιμαντέρ «Φασισμός Α.Ε.», οι δημιουργοί του «Debtocracy» και του «Catastroika» συνεχίζουν ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στην Ευρώπη.