-->

Ήρωας - Λευτέρης Πανταζής

Ήρωας δεν είναι αυτός

που μετράει τη δόξα με τιμές