-->

Πως κατασκευάζονται οι τεχνητές λίμνες

Η συγκεκριμένη δημιουργήθηκε για δεξαμενή άρδευσης.