Χορεύουν χτυπώντας το κεφάλι τους με φτυάρι

Μετά το χορό της κοιλιάς ήρθε και ο χορός των φτυαριών.