-->

Πολύ προσοχή όταν μαθαίνουμε τη μαμά να οδηγάει scooter

Θα τη χάσουμε άδοξα και είναι κρίμα.