Νύφη ξυλοκόπησε παράνυμφο της ενώ βρίσκονταν μέσα σε αεροπλάνο

Νύφη και παράνυμφος που ήταν μεθυσμένες και ταξίδευαν με αεροπλάνο, πιάστηκαν στα χέρια. Το πλήρωμα επέμβηκε αμέσως και τις χώρισε. Όταν τις ρώτησαν για ποιο λόγο ήρθαν στα χέρια είπαν πως δεν θυμόντουσαν.