Πόσο αθώο μπορεί να είναι ένα μικρό παιδικό τηλέφωνο

Μάλλον το παιχνίδι αυτό δεν είναι και τόσο αθώο όσο φαίνεται. Απαραίτητη η γονική επίβλεψη για παιδιά άνω των 15 ετών.