-->

Απεγνωσμένες προσπάθειες μεθυσμένου να περάσει ένα φράκτη

Τη λύση έδωσε ο πιτσιρίκος, αλλιώς ακόμα θα προσπαθούσε.