-->

Πρωτότυποι διαγωνισμοί στην τηλεόραση όπου συμμετέχουν παιδάκια

Ένας πραγματικά απίστευτος διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν παιδάκια και οι κριτές τους ειρωνεύονται κιόλας.