Όποιος αγαπά τις σούζες πρέπει να το δει

Το πάλεψε, το πάλεψε αλλά δεν σωζόταν με τίποτα.