-->

Τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία στην Κοζάνη ενώ είναι μέσα σε πασχαλονό αυγό

Έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε ο τροχονόμος για να ρυθμίσει την κυκλοφορία και μπήκε μέσα σε ένα πασχαλινό αυγό.