-->

Χειριστής κλαρκ που μπαίνει με πολλά στη στροφή

Βαρύ περονοφόρο σε απότομη στροφή..