Αγοράκι γεννημένος καζανόβας

Από μικρός στα βάσανα.