-->

Άνθρωποι vs ανέμων

Οι άνθρωποι μάχονται ενάντια σε ισχυρό άνεμο.